Ord & uttrykk

 

Bindingsverk:
Bindingsverk er den mest vanlige byggemåten for trehus i Norge. Bindingsverket er en skjelettkonstruksjon bestående av vertikale stendere og horisontale sviller i bunn og topp. Bindingsverk er på folkemunne også kjent som reisverk.

Etasjeskiller:
Dette en fellesbetegnelse på konstruksjonen mellom to etasjer. Etasjeskiller av tre kalles ofte bjelkelag mens etasjeskiller av betong kalles ofte dekke.

Grunnflate (BYA ):
BYA beskriver byggets fotavtrykk på bakken uavhengig av antall etasjer. Takoverbygg medregnes og det samme gjelder terrasser høyere enn 0,5 m over bakken. Balkonger (uten understøttelse) høyere enn 5,0 m over bakken medregnes ikke.

Bruksareal (BRA):
Areal innenfor boligens omsluttende vegger. På loft regnes alt innenfor 1,9 m takhøyde + 0,6 i tillegg ut til hver side. Det arealet som oftest legges til grunn ved beregning av utnyttelse av tomt.

Balansert ventilasjon:
Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. I balansert ventilasjonsanlegg kan luften renses med filter slik at luftkvaliteten blir bedre.

Drenering:
Boliger og bygg blir drenert med grunnmurspapp og dreneringsrør under bakken. Dette for å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren for å bevare kjeller og bygg tørt.

Gavl:
Tverrvegg for enden av et hus inkludert veggens øverste del, hvor takets tverrsnitt ved gavlveggen gjengis. Ofte bærer veggens øverste del betegnelsen alene. Ved saltak er denne øverste delen trekantet.

Karnapp:
Karnapp er et mindre , ofte smalt utbygg som ligger utenpå selve byggets fasade eller hushjørne. Et karnapp har vinduer og tak og er en forlengelse av rommet innenfor.

Kledning:
En bordkledning er en kledning på husets yttervegger, laget av stående eller liggende bord festet til veggens bærende konstruksjon.

Pre-cut:
Precut er en betegnelse som brukes om materialer som er ferdig kuttet og tilpasset på lengder.

Pult-tak:
Tilnærmet flatt tak med helling til en side. Eksempel på pulttak kan sees på modellene Eos ,Fløyen og Ulrikken.

Saltak:
Saltak er det mest brukte taket på norske boliger. Saltak har fall mot to sider og er kanskje mest omtalt som vanlig skråtak. Eksempel på saltak sees i modellene Callisto, Inka og Varden.

Valmtak:
Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider. Eksempel på valmtak sees i modellene Ambassadør, Morild og Odin.

U-verdi:
U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. Dess lavere u-verdi jo bedre varmeisolerende evne.

Ark/Kvist:
Arker eller kvister er en betegnelse for oppbygg på takflater. Oppbyggene kan ha forskjellig form og plassering på takflaten. Arkene lages for å få inn vinduer på loft. Eksempel på ark er kan sees på modellene Inka, Nordlys, Ambassadør og Senator.

Opplett:
Takoppbygg der oppbyggets takfall er i hovedtakets retning, men hvor takfallet er mindre, kalles opplett. Opplett kan sees på modellene Duett og Ekko.

 

2.jpg   1.jpg

img5771.jpg

Norske Hus

Date written 03.07.2019 12:31.

This site uses cookies. For more information click here.