Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Hjelp og råd fra Norske Hus

Her ønsker vi å komme med hjelp og råd til de som skal bygge, ønsker å bygge eller har bygget Norske Hus.

Velkommen til vår verden av norske hus.

På våre hjemmesider finner dere hus og hytte modeller, som er utviklet over mange år i samarbeid med krevende kunder og dyktige arkitekter. Vi er stolte av å kunne presentere boliger og hytter for ethvert behov – og økonomi.

Det er mange hensyn å ta når du skal velge bolig. Har dere flat eller skrå tomt? Liker dere moderne eller tradisjonell stil. Skal dere ha utleie? Skal boligen tilpasses spesielle behov, atkomst, solforhold og/eller utsikt? Våre fagfolk vil veilede dere i hele prosessen fra planlegging til innflytting.

Valg av hus eller hytte dreier seg om smak, men også om praktiske behov og ønsker. En god planlegging sikrer det beste resultatet. Ved å velge Norske Hus får du en fleksibel leverandør som kan tilpasse modellen etter dine ønsker.

For de fleste er boligen den største investeringen man gjør i livet. Derfor er det viktig at dere tenker på hva som skaper verdier for fremtiden. Bygging dreier seg ikke bare om design, farger og løsninger. Det handler også om å skape verdier over tid. Vi vil gjerne bidra slik at boligen blir en god investering for fremtiden – også den dagen du eventuelt skal selge!

Hos Norske Hus har dyktige arkitekter, tekniske tegnere og ingeniører brukt sin lange erfaring for å tegne boliger spesielt tilpasset norske forhold. I dag er det strenge krav til våre hus, både i forhold til energiforbruk, miljø og sikkerhet. Når du velger en bolig fra Norske Hus kan du være sikker på at alle krav blir ivaretatt.

Vi ønsker deg lykke til
og håper du finner din
drømmebolig her hos oss

Prosessen fra katalog til ferdig hus

 • Katalog
  Etter katalogen er mottatt, blir dere kontaktet av en forhandler som gir dere veiledning i forhold til valg av hustype
 • Tilbud
  Huset blir tegnet og priset
 • Kontrakt
  Kontrakt om oppføring signeres og søknad om bygging sendes kommunen.

  Byggesaksbehandling tar fra tre uker til flere måneder avhengig av reguleringsplanen på tomten, dispensasjoner, naboklager o.l.
 • Byggestart
  Etter kommunen har gitt igangsettelsestillatelse, starter grunnarbeidet.

  Rørleggere og elektrikere trekker nødvendige rør og kabler til oppstykk i huset
 • Tømrerarbeid
  Tømrerarbeidene kan starte fra 1-4 uker etter at grunnarbeidet og støping av grunnmur er ferdig.

  Byggearbeidene vil pågå etter fremdriftsplan som er beskrevet i kontrakt med entreprenør.
 • Overtagelse
  Overtagelse skjer når huset er ferdigstilt i.h.t avtale.

  1 år etter overtagelse skal det innkalles til 1-årsbefaring for å sjekke at huset fungerer som det skal. Entreprenøren står for innkallelsen.

Totale byggekostnader

Når du skal bygge hus er det viktig å ha oversikt over den totale byggekostnaden. Dette er en oversikt som vil hjelpe med det:

 • Gebyr- og tilknytningskostnader:
  Byggesaksomkostninger til kommunen
  Tilknytningsavgifter vann/avløp til kommunen
  Utstikking av huset på tomta
  Situasjonskart fra kommunen
  Utsending av rekommanderte brev (nabovarsel)
  Tilknytningskostnader for kabel tv
  Tilknytningskostnader/montør for telefon
  Tilknytningskostnader til E-verket
  Byggestrøm m/byggeskap montert
  Finansieringskostnad, byggelån
 • Tomtekostnader
  Tomtepris
  Dokumentavgift (2,5 %) og tinglysningsgebyr på tomt
  2 tinglysningsgebyr
 • Grave-, murer- og rørleggerarbeid
  Tilkjøring av masser samt graving og støp av plate på mark
  Opparbeidelse av parkeringsarealer og hage m/plen.
  Vann/kloakk legges i grøft frem til hus samt oppstikk i sålen
 • Rørlegger og elektrikerarbeidarbeid
  Vannbåren varme
  Varmepumpe
  Belysning
  Oppgradering til smarthus
 • Hus
  Byggesett bolig
  Tømrerarbeid til bolig klar for gulvlegging/tapetsering/maling
  Tilleggsarbeider for underentreprenører (rørlegger, elektriker, maler)
  Tapet/maling til innv. vegger og himling
  Parkett/laminatgulv ferdig lagt
  Bad: Flislagt bad, innredning, dusjkabinett, etc.
  Kjøkken: innredning utover standardleveranse
  Pipe ferdig oppsatt og pusset
  Peis ferdig montert
  Utvendig beis/maling
  Markiser/persienner
  Container leie/tømming
  Utvasking
  Uforutsette utgifter

Ord & uttrykk

 • Bindingsverk
  Bindingsverk er den mest vanlige byggemåten for trehus i Norge. Bindingsverket er en skjelettkonstruksjon bestående av vertikale stendere og horisontale sviller i bunn og topp. Bindingsverk er på folkemunne også kjent som reisverk.
 • Etasjeskiller
  Dette en fellesbetegnelse på konstruksjonen mellom to etasjer. Etasjeskiller av tre kalles ofte bjelkelag mens etasjeskiller av betong kalles ofte dekke.
 • Grunnflate (BYA)
  BYA beskriver byggets fotavtrykk på bakken uavhengig av antall etasjer. Takoverbygg medregnes og det samme gjelder terrasser høyere enn 0,5 m over bakken. Balkonger (uten understøttelse) høyere enn 5,0 m over bakken medregnes ikke.
 • Bruksareal (BRA)
  Areal innenfor boligens omsluttende vegger. På loft regnes alt innenfor 1,9 m takhøyde + 0,6 i tillegg ut til hver side. Det arealet som oftest legges til grunn ved beregning av utnyttelse av tomt.
 • Balansert ventilasjon
  Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. I balansert ventilasjonsanlegg kan luften renses med filter slik at luftkvaliteten blir bedre.
 • Drenering
  Boliger og bygg blir drenert med grunnmurspapp og dreneringsrør under bakken. Dette for å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren for å bevare kjeller og bygg tørt.
 • Gavl
  Tverrvegg for enden av et hus inkludert veggens øverste del, hvor takets tverrsnitt ved gavlveggen gjengis. Ofte bærer veggens øverste del betegnelsen alene. Ved saltak er denne øverste delen trekantet.
 • Karnapp
  Karnapp er et mindre , ofte smalt utbygg som ligger utenpå selve byggets fasade eller hushjørne. Et karnapp har vinduer og tak og er en forlengelse av rommet innenfor.
 • Kledning
  En bordkledning er en kledning på husets yttervegger, laget av stående eller liggende bord festet til veggens bærende konstruksjon.
 • Pre-cut
  Precut er en betegnelse som brukes om materialer som er ferdig kuttet og tilpasset på lengder.
 • Pult-tak
  Tilnærmet flatt tak med helling til en side. Eksempel på pulttak kan sees på modellene Eos ,Fløyen og Ulrikken.
 • Saltak
  Saltak er det mest brukte taket på norske boliger. Saltak har fall mot to sider og er kanskje mest omtalt som vanlig skråtak. Eksempel på saltak sees i modellene Callisto, Inka og Varden.
 • Valmtak
  Valmtak er skråtak hvor takflatene skråner jevnt ned til alle fire sider. Eksempel på valmtak sees i modellene Ambassadør, Morild og Odin.
 • U-verdi
  U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. Dess lavere u-verdi jo bedre varmeisolerende evne.
 • Ark/Kvist
  Arker eller kvister er en betegnelse for oppbygg på takflater. Oppbyggene kan ha forskjellig form og plassering på takflaten. Arkene lages for å få inn vinduer på loft. Eksempel på ark er kan sees på modellene Inka, Nordlys, Ambassadør og Senator.
 • Opplett
  Takoppbygg der oppbyggets takfall er i hovedtakets retning, men hvor takfallet er mindre, kalles opplett. Opplett kan sees på modellene Duett og Ekko.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål. Fyll ut skjemaet under, så svarer vi så snart som mulig.

Takk for at du har valgt å ta kontakt med oss
Oops! Det har skjedd en feil ved innsending av skjema.